Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hàm Nghi

Ninh Tịnh, Ninh Hòa, Khánh Hòa
c2hnghi.nh@khanhhoa.edu.vn